Từ: vous êtes encore

Thêm vào: 29/10/2012 Đã nghe: 439 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: l'argent, grenier, bidimensionnel, en plus, Cailles