Từ: vulgarismo

Thêm vào: 22/12/2009 Đã nghe: 10 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: oratórioexplosõesisentarruminanteacutorção