Cách phát âm wacko

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của wacko

    • a person who is regarded as eccentric or mad

Từ ngẫu nhiên: sconehavelaughbeenthrough