Cách phát âm waist

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: pronunciationdancewalkcan'torange