Từ: wait for

Thêm vào: 28/10/2012 Đã nghe: 814 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: accent, switchgear, diegesis, subtle, Humberside