Từ: Wiborg

Thêm vào: 23/10/2012 Đã nghe: 31 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Diskursloch