Từ: Wirtschaftskunde

Thêm vào: 13/11/2012 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: festedie GarageHelmut SchmidtverbohrtVorrichtungsbauten