Từ: Wojcik

Thêm vào: 27/07/2013 Đã nghe: 73 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Kündigungsschreiben, Japanmesser, Grindelwald, Schotterpiste, Anselm Kiefer