Cách phát âm work on

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của work on

    • to exert effort in order to do, make, or perform something
    • shape, form, or improve a material

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean