Từ: yttervägg

Thêm vào: 13/10/2012 Đã nghe: 3 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: skäligen, svårigheten, Teodor Peterson, cellulosafoder, Von Krusenstjerna