Từ: zappuni

Thêm vào: 01/02/2012 Đã nghe: 17 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ammattiri, purtidduzzu, sinnacu, iattu, scacciu