Từ: Zimkhitha

Thêm vào: 03/02/2011 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: stuur, smouse, suid-wes, tjoekie, tekort