Từ: Zimming

Thêm vào: 22/03/2011 Đã nghe: 29 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ForvoNicolas SarkozyFrançois TruffautJean-Luc GodardClaude Chabrol