Từ: zweiläufig

Thêm vào: 15/08/2012 Đã nghe: 4 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Knoller, verschlimmbessern, Erweiterungsprojekt, Beweiswert, Erwin Piscator