Đi du lịch tại các quốc gia không nói cùng ngôn ngữ là trải nghiệm cực kỳ thú vị và chúng ta nên duy trì điều đó.

Cộng đồng Forvo đã xây dựng cẩm nang "Cụm từ du lịch" nhằm giúp người đi du lịch nắm bắt được một số câu giao tiếp thú vị khi đặt chân đến các quốc gia không nói cùng ngôn ngữ.

Các câu giao tiếp được chia thành nhiều nhóm tùy theo tình huống cụ thể; được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, có cả cách viết và cách phát âm nữa.

Bạn cũng có thể tìm mục có tên "Essentials" (Những Điều Cần Biết) để biết một số từ vựng hữu ích và bổ sung vào cẩm nang.