Từ vựng về sô và màu sắc tiếng Hà Lan

Đây là các từ ngữ đầu tiên các trẻ nhỏ học, dù là các em ở Nhật, Ý, hay bất cứ đâu trên thế giới. Chắc chắn rằng bạn không thể bỏ qua cơ hội học các từ vựng này.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play