Từ vựng về nghề nghiệp tiếng Tatarstan

Làm việc với tư cách nhân viên hướng dẫn khách tại một khách sạn ở Venice và giải thích công việc của bạn bằng tiếng nước ngoài không phải dễ nếu bạn không sử dụng đúng từ ngữ. Bạn có thể tìm thấy ở đây tên của một số nghề nghiệp phổ biến nhất.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play