Từ vựng về trang phục tiếng Ý

Mua một cặp kính Armani, quần dài Zara hoặc giày Prada có thể là khó khăn nếu bạn không thể làm cho nhân viên bán hàng hiểu tường tận được bạn. Những thành ngữ sau đây sẽ giúp bạn khi mua sắm ở nước ngoài.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play