Việc du lịch ngày càng phổ biến và chúng ta càng ngày càng dễ gặp phải tình huống khi ta du lịch ở một đất nước mà chúng ta không nắm bắt được ngôn ngữ của nước đó. nữa

Đây là lý do cộng đồng Forvo xây dựng cẩm nang "Cụm từ du lịch" trong trang này. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn gồm các cụm từ hữu dụng khi bạn du lịch sang một đất nước mà bạn không biết ngôn ngữ bản địa.

Các câu giao tiếp được chia thành nhiều nhóm tùy theo tình huống cụ thể khi bạn du lịch. Bạn sẽ thấy, tất cả các cụm từ đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, cùng với cách viết và các cách phát âm.

Bạn cũng có thể tìm mục có tên "Essentials" (Những Điều Cần Biết) để biết một số từ vựng hữu ích và bổ sung vào cẩm nang.