Từ ngữ về chỉ đường tiếng Ả Rập

"rẽ bên phải", "tiếp tục đi thẳng"... Hỏi đường là tình huống rất phổ biến khi đi du lịch bất kể hiện nay chúng ta được hỗ trợ bằng công nghệ. Với cẩm nang này, bạn sẽ tìm được một số câu giao tiếp thú vị khi cần hỏi đường đi đâu đó.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play