Đối thoại và từ ngữ về nhà hàng quán ăn tiếng Ả Rập

Khi cần ăn hoặc uống thứ gì đó tại điểm du lịch, không biết chút nào về ngôn ngữ bản địa sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho bạn. Sẽ đơn giản hơn nếu bạn đọc cẩm nang này.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play