Từ vựng về địa điểm tiếng Ả Rập

Tìm một nhà vệ sinh ở Paris hoặc gần một trạm xe điện ngầm ở Madrid là một vài trường hợp bạn có thể gặp phải khi du lịch sang Pháp hoặc Tây Ban Nha. Nắm bắt được một số kiến thức của các từ ngữ sau đây sẽ rất hữu dụng trong các tình huống khác nhau.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play