Từ vựng về đồ uống tiếng Anh

Kêu một chai Coca-Cola ở nước ngoài và làm sao người bản địa hiểu được bạn là điều không dễ như bạn tưởng. Tham khảo phần hướng dẫn này để giúp bạn trong các giây phút như thế này.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play