Từ vựng về khí tượng tiếng Ba Tư

“Đóng băng cấp ở Moscow”, “Bão biển đang tiếng vào Ma Cao”, “Tuyết rơi ở Berlin”… Thởi tiết là một chủ đề nói chuyện rất thông thường không cần biết bạn đang ở nước nào. Sử dụng phần hướng dẫn này để nắm vững từ vựng liên quan đến thời tiết.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play