Từ ngữ về thông hành trong thành phố tiếng Basque

Hỏi người dân địa phương bắt xe buýt hoặc taxi ở đâu là tình huống mà hầu hết những ai đi du lịch đều gặp phải. Cẩm nang này gồm có các câu và từ vựng rất hữu ích khi bạn đi lại tại điểm du lịch.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play