Phát âm ngáy tháng năm tiếng Basque

Các từ ngữ cơ bản và thiết yếu dành cho những ai đang học tiếng nước ngoài.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play