Từ ngữ về sức khỏe và tình huống khẩn cấp tiếng Nga

Mặc dù khi đi du lịch chúng ta chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đi gặp bác sỹ, tuy nhiên thực tế đôi khi lại khác. Biết được một số câu giao tiếp và từ vựng cơ bản cũng là rất cần thiết nếu bạn rơi vào tình huống này.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play