Từ ngữ về mua sắm tiếng Nhật

Có ai đi du lịch mà lại không mua sắm không nhỉ? Biết cách giao tiếp tối thiểu trong các tình huống này sẽ giúp bạn rất nhiều. Dưới đây là một số nội dung mà bạn nên biết.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play