Từ ngữ về chào hỏi, tạm biệt và xin lỗi tiếng Ukraina

Tôn trọng văn phong khi nói chuyện bằng tiếng nước ngoài là một điều quan trọng, nhất là khi đang du lịch nước ngoài. Phép lịch sự là một yếu tố chủ chốt của thế giới ngày nay, và các biểu ngữ như “làm ơn” hoặc “cảm ơn” là phổ biến trong mọi ngôn ngữ. Có được một sự hiểu biết cơ bản về các từ vựng này là điều rất hữu ích.


Tải ứng dụng di động để bạn có các nội dung học ngay gần kề mọi lúc.

App Store Google Play