Ngôn ngữ: Tiếng Mapudungun [Mapudungun]

Trở lại Tiếng Mapudungun

  • phát âm regle regle
  • phát âm fill fill
  • phát âm am am
  • phát âm chao chao
  • phát âm mapu mapu