Ngôn ngữ: Tiếng Azerbaijan [Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی]

Trở lại Tiếng Azerbaijan

 • phát âm 1 1
 • phát âm 13 13
 • phát âm 2 2
 • phát âm 5 5
 • phát âm 100 100
 • phát âm can can
 • phát âm 4 4
 • phát âm 8 8
 • phát âm London London
 • phát âm 7 7
 • phát âm Argentina Argentina
 • phát âm salam salam
 • phát âm İstanbul İstanbul
 • phát âm BMW BMW
 • phát âm 6 6
 • phát âm pizza pizza
 • phát âm Qatar Qatar
 • phát âm 3 3
 • phát âm Niger Niger
 • phát âm 9 9
 • phát âm 20 20
 • phát âm Paris Paris
 • phát âm radio radio
 • phát âm 11 11
 • phát âm Texas Texas
 • phát âm ALLAH ALLAH
 • phát âm Madrid Madrid
 • phát âm puma puma
 • phát âm 80 80
 • phát âm hotel hotel
 • phát âm 15 15
 • phát âm 12 12
 • phát âm 70 70
 • phát âm Nevada Nevada
 • phát âm 21 21
 • phát âm Islam Islam
 • phát âm Baku Baku
 • phát âm pasta pasta
 • phát âm Sara Sara
 • phát âm göt göt
 • phát âm 50 50
 • phát âm Florida Florida
 • phát âm 19 19
 • phát âm 10 10
 • phát âm 30 30
 • phát âm ana ana
 • phát âm and and
 • phát âm Halal Halal
 • phát âm Toronto Toronto
 • phát âm Azərbaycan Azərbaycan
 • phát âm desert desert
 • phát âm kino kino
 • phát âm 17 17
 • phát âm Emil Emil
 • phát âm Dublin Dublin
 • phát âm Berlin Berlin
 • phát âm Moskva Moskva
 • phát âm uğur uğur
 • phát âm motor motor
 • phát âm vegan vegan
 • phát âm Montreal Montreal
 • phát âm Apple Apple
 • phát âm bakı bakı
 • phát âm tetanus tetanus
 • phát âm 14 14
 • phát âm at at
 • phát âm 40 40
 • phát âm O O
 • phát âm karate karate
 • phát âm Izmir Izmir
 • phát âm 23 23
 • phát âm fanta fanta
 • phát âm koala koala
 • phát âm nadir nadir
 • phát âm 33 33
 • phát âm test test
 • phát âm angel angel
 • phát âm Minsk Minsk
 • phát âm Rafael Rafael
 • phát âm 99 99
 • phát âm May May
 • phát âm 101 101
 • phát âm Milan Milan
 • phát âm Kosovo Kosovo
 • phát âm ananas ananas
 • phát âm da da
 • phát âm Papa Papa
 • phát âm min min
 • phát âm park park
 • phát âm bir bir