Ngôn ngữ: Tiếng Cree [nêhiyawêwin]

Trở lại Tiếng Cree

Phát âm được tra cứu nhiều nhất tuần này: