Ngôn ngữ: Tiếng Ewe [Ɛʋɛgbɛ]

Trở lại Tiếng Ewe

  • phát âm wo wo
  • phát âm Eve Eve
  • phát âm yoo yoo