Ngôn ngữ: Tiếng Phúc Châu [福州話]

Trở lại Tiếng Phúc Châu

Phát âm được tra cứu nhiều nhất tuần này: