Ngôn ngữ: Tiếng Gusii [Ekegusii]

Trở lại Tiếng Gusii

  • phát âm sika
    sika