Ngôn ngữ: Tiếng Bắc Kurd [Kurmancî / کورمانجی]

Trở lại Tiếng Bắc Kurd

 • phát âm draw draw
 • phát âm leg leg
 • phát âm were were
 • phát âm milk milk
 • phát âm May May
 • phát âm Kevin Kevin
 • phát âm dad dad
 • phát âm Kurd Kurd
 • phát âm laundry laundry
 • phát âm ew ew
 • phát âm study study
 • phát âm Zara Zara
 • phát âm new new
 • phát âm car car
 • phát âm Alan Alan
 • phát âm man man
 • phát âm ax ax
 • phát âm yard yard
 • phát âm text text
 • phát âm jin jin
 • phát âm ra ra
 • phát âm dê
 • phát âm Kay Kay
 • phát âm PAL PAL
 • phát âm ban ban
 • phát âm we we
 • phát âm ga ga
 • phát âm est est
 • phát âm next next
 • phát âm Qur'an Qur'an
 • phát âm bend bend
 • phát âm beg beg
 • phát âm Zaza Zaza
 • phát âm tax tax
 • phát âm silk silk
 • phát âm dev dev
 • phát âm kirin kirin
 • phát âm zane zane
 • phát âm kaw kaw
 • phát âm malper malper
 • phát âm êl êl