Ngôn ngữ: Tiếng Myanma [Myanmasa]

Trở lại Tiếng Myanma

Phát âm được tra cứu nhiều nhất tuần này: