Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [Nederlands]

Trở lại Tiếng Hà Lan

Most consulted pronunciations this week:

  • phát âm PAL PAL