Ngôn ngữ: Tiếng Tok Pisin [Tok Pisin]

Trở lại Tiếng Tok Pisin

  • phát âm Paul
    Paul
  • phát âm suga
    suga
  • phát âm mun
    mun