Ngôn ngữ: Tiếng Volapük [Volapük]

Trở lại Tiếng Volapük

 • phát âm fun
  fun
 • phát âm dog
  dog
 • phát âm man
  man
 • phát âm beat
  beat
 • phát âm pen
  pen
 • phát âm bad
  bad
 • phát âm can
  can
 • phát âm Lin
  Lin
 • phát âm lep
  lep
 • phát âm Jan
  Jan
 • phát âm mum
  mum
 • phát âm fat
  fat
 • phát âm tub
  tub
 • phát âm bok
  bok
 • phát âm Jon
  Jon
 • phát âm din
  din
 • phát âm sail
  sail
 • phát âm Kim
  Kim
 • phát âm vol
  vol
 • phát âm LAN
  LAN
 • phát âm ge
  ge
 • phát âm hel
  hel
 • phát âm hon
  hon
 • phát âm melo
  melo
 • phát âm ek
  ek
 • phát âm mug
  mug
 • phát âm cil
  cil
 • phát âm Dub
  Dub
 • phát âm mun
  mun
 • phát âm lael
  lael
 • phát âm meil
  meil
 • phát âm fien
  fien
 • phát âm plöm
  plöm

Phát âm được tra cứu nhiều nhất tuần này:

 • phát âm nuf
  nuf