Ngôn ngữ:

Tiếng Aragon

[an]

Trở lại Tiếng Aragon

Thể loại: adjetivo masculino

Đăng ký theo dõi adjetivo masculino phát âm