Ngôn ngữ:

Tiếng Aragon

[an]

Trở lại Tiếng Aragon

Thể loại: astronomy

Đăng ký theo dõi astronomy phát âm