Ngôn ngữ:

Tiếng Aragon

[an]

Trở lại Tiếng Aragon

Thể loại: ciencias naturais

Đăng ký theo dõi ciencias naturais phát âm