Ngôn ngữ:

Tiếng Aragon

[an]

Trở lại Tiếng Aragon

Thể loại: theology-philosophy

Đăng ký theo dõi theology-philosophy phát âm