Ngôn ngữ:

Tiếng Aragon

[an]

Trở lại Tiếng Aragon

  • phát âm pai pai
  • phát âm aigua aigua