Ngôn ngữ:

Tiếng Ả Rập

[ar]

Trở lại Tiếng Ả Rập

Thể loại: أسم

Đăng ký theo dõi أسم phát âm