Ngôn ngữ:

Tiếng Ả Rập

[ar]

Trở lại Tiếng Ả Rập

Thể loại: noun

Đăng ký theo dõi noun phát âm