Ngôn ngữ:

Tiếng Assam

[as]

Trở lại Tiếng Assam

Thể loại: asamiya

Đăng ký theo dõi asamiya phát âm