Ngôn ngữ:

Tiếng Assam

[as]

Trở lại Tiếng Assam

Thể loại: Assamese

Đăng ký theo dõi Assamese phát âm