Ngôn ngữ:

Tiếng Assam

[as]

Trở lại Tiếng Assam

Thể loại: expressions

Đăng ký theo dõi expressions phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?